Top
Balance
Schaal "Balance", ¯14,5 x H9 cm, wit

Schaal "Balance", ¯14,5 x H9 cm, wit

€ 5,20
Schaal "Balance", ¯14,5 x H9 cm, zwart

Schaal "Balance", ¯14,5 x H9 cm, zwart

€ 5,20
Schaal "Balance", ¯21 x H13 cm, wit

Schaal "Balance", ¯21 x H13 cm, wit

€ 11,50
Schaal "Balance", ¯21 x H13 cm, zwart

Schaal "Balance", ¯21 x H13 cm, zwart

€ 11,50
Schaal "Balance", ¯24,5 x H15 cm, wit

Schaal "Balance", ¯24,5 x H15 cm, wit

€ 15,00
Schaal "Balance", ¯24,5 x H15 cm, zwart

Schaal "Balance", ¯24,5 x H15 cm, zwart

€ 15,00
Schaal "Balance", ¯30 x H19,5 cm, wit

Schaal "Balance", ¯30 x H19,5 cm, wit

€ 25,00
Schaal "Balance", ¯30 x H19,5 cm, zwart

Schaal "Balance", ¯30 x H19,5 cm, zwart

€ 25,00